Skip to main content

ПСИХОНЕВРОЛОГІЧНЕ ДИСПАНСЕРНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Чисельність населення, закріпленого за психоневрологічним диспансерним відділенням лікарні в 2019 р. складає – 167 556.

Вся медична психіатрична допомога дітям м. Харкова надавалась відповідно до Законів України «Про психіатричну допомогу», «Про реабілітацію інвалідів в Україні» та наказу Міністерства охорони здоров’я України від 18.05.2013 р. № 400 «Про вдосконалення порядку надання психіатричної допомоги дітям».

Значна увага приділялась дітям з інвалідністю відповідно виконання Закону України «Про реабілітацію інвалідів в Україні», наказу МОЗ України № 454/471/516 від 08.11.2001р «Перелік медичних показань, що дають право на одержання державної соціальної допомоги на дітей-інвалідів», рішень апаратної наради Міністерства охорони здоров`я України «Про стан організації медико-соціальної допомоги дітям-інвалідам з ураженням нервової системи» від 09.12.2005 р., наказу МОЗ України № 623 від 08.10.2007 р. «Про затвердження форм індивідуальної програми реабілітації інваліда, дитини-інваліда та порядку їх складання» та Закону України «Про внесення змін до статті 3 Закону України “Про державну соціальну допомогу інвалідам з дитинства та дітям-інвалідам”.