Skip to main content

ПСИХІАТРИЧНИЙ ДЕННИЙ СТАЦІОНАР

Лікування пацієнтів в умовах психіатричного денного стаціонару та надання консультативної допомоги здійснюється відповідно до вимог наказів Міністерства охорони здоров’я України від 05.02.2007 року № 59 «Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю «Психіатрія», та від 15.02.2010 року № 108 «Про затвердження клінічних протоколів» та Бази стандартів медичної допомоги в Україні станом на 31.03.2010 року.

В психіатричному денному стаціонарі лікарні отримують лікування діти з 3-х до 18 років, які страждають на розлади поведінки та психіки.

Завданнями психіатричного денного стаціонару є надання вторинної спеціалізованої медичної допомоги та медико-соціальної реабілітації дітям із розладами поведінки та/або психіки та дітям з інвалідністю зі стійкими порушеннями психіки, проведення комплексу спеціальних медичних заходів, спрямованих на якісне обстеження психічного стану дітей, діагностику психічних та поведінкових розладів, лікування, своєчасна діагностика та лікування ускладнень захворювань, нагляд, догляд, медико-соціальну реабілітацію дітей із розладами поведінки та/або психіки, надання медичної допомоги у порядку та умовах, встановлених чинним законодавством України для даної категорії пацієнтів.

Медичними працівниками відділення здійснюється ознайомлення дітей, яким надається психіатрична допомога, або їх законних представників з вимогами чинного законодавства про психіатричну допомогу, правилами внутрішнього розпорядку психіатричного денного стаціонару закладу, а також адресами та телефонами відповідних органів державної влади, органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб, громадських організацій, до яких може звернутися особа у разі порушення її прав.