Skip to main content

ПРИЙМАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

Головко Владислава Миколаївна – завідуюча приймальним відділенням КНП «Міська дитяча лікарня № 5» Харківської міської ради, лікар вищої кваліфікаційної категорії за спеціальністю «Дитяча неврологія».

Стаж роботи за фахом – 16 років.

Головко В.М. крім проходження підвищення кваліфікації на базі ХМАПО за тематикою: «Невідкладні стани та інтенсивна терапія в неонатології», «Параксизмальні стани епілептичного та іншого ґенезу у дітей», «Клінічна, нейрофізіологічна та ультразвукова діагностика захворювань нервової системи у дітей», «Актуальні нейроінфекції у дітей в загальній медицині», постійно підвищує свій професійний рівень працюючи із спеціальною літературою, приймає участь в роботі конгресів, пленумів та науково-практичних конференцій. Володіє основними методами та методиками діагностики, лікування неврологічної патології у дітей різного віку. Впроваджує новітні розробки у лікувальну практику.

Приймальне відділення

Приймальне відділення являється структурою, з якої починається госпіталізація хворих, тому від оперативності та злагодженості колективу підрозділу залежить не лише якісне функціонування лікарні в цілому, а інколи і здоров’я та життя хворого.

У середньому за рік в приймальне відділення лікарні поступає більше 4 тисяч хворих дітей у віці від 3-х місяців і до 18 років. Усім хворим надається медична допомога в день звернення, відмовлень у госпіталізації профільним хворим не було.

В приймальному відділенні лікар знайомиться з даними медичної документації, проводить огляд, надає необхідну невідкладну допомогу та направляє хворого у відповідне відділення.

Приймальне відділення лікарні забезпечує:

 • прийом хворих, які поступають на планове лікування за направленнями лікарів лікувальних закладів, за екстреними показаннями, за направленнями лікарів швидкої медичної допомоги та хворих, які звертаються за медичною допомогою в лікарняний заклад в порядку самозвернення;
 • кваліфікований огляд, обстеження та надання хворим в разі потреби необхідної медичної допомоги на рівні діючих стандартів;
 • здійснення в разі потреби санітарної обробки хворих, які поступають на лікування, та необхідних протиепідемічних заходів з метою запобігання внутрішньолікарняним інфекціям;
 • якісне оформлення первинної документації в установленому порядку ;
 • безпосередній супровід хворих, які поступають на лікування, в палати відділень і передачу пацієнтів під нагляд медичного персоналу відповідних відділень;
 • залучення з консультативною метою лікарів-фахівців;
 • заповнення та своєчасне (не пізніше 12 годин) направлення екстреного повідомлення в разі госпіталізації хворого на інфекційне захворювання;
 • повідомлення в поліцію про випадки госпіталізації хворих у непритомному стані, без документів, які підтверджують особу та з підозрою на насильницькі травми.

Планова госпіталізація проводиться при наявності довідки про відсутність контакту з інфекційними хворими та проведені щеплення, виписки з історії розвитку дитини.

Важливо, що пацієнти, які звернулися в приймальне відділення за медичної допомогою, не можуть бути відпущені додому чи переведені у інший лікувальний заклад без огляду чергового лікаря.

Консультативний неврологічний кабінет

Консультативний неврологічний кабінет КНП «ГДБ № 5» Харківської міської ради організовано для надання спеціалізованої медичної допомоги дітям, які страждають захворюваннями нервової системи.

Вартикян Євгенія Олександрівна – лікар-невролог дитячий, лікар консультативного кабінету.

Завдання лікаря невролога консультативного кабінету:

 • Надає консультативну та лікувально-профілактичну допомогу хворим дітям, які були скеровані лікарями-неврологами, дільничними педіатрами та іншими фахівцями.
 • Веде реєстр пацієнтів неврологічного профілю.
 • Проводить освітню роботу щодо організації здорового способу життя, профілактики неврологічних захворювань і т.д.
 • Регулярно підвищує свою кваліфікацію.