Skip to main content

НЕВРОЛОГІЧНА СЛУЖБА

Робота неврологічної служби лікарні направлена на подальше удосконалення рівня якості надання медичної допомоги дитячому населенню з ураженнями нервової системи відповідно до наказів Міністерства охорони здоров’я України від 11.10.1993 р. № 214 «Про удосконалення неврологічної допомоги дітям України», від 14.04.2002 р. № 465 «Про удосконалення медичної допомоги дітям підліткового віку», від 13.07.2005 р. № 350 «Про затвердження протоколів надання медичної допомоги дітям за спеціальністю «Дитяча неврологія».

Неврологічний стаціонар лікарні в повному обсязі оснащений необхідною сучасною профільною комп’ютерною діагностичною апаратурою, має необхідних фахівців (логопедів, психологів), проводяться сучасні комплексні реабілітаційні заходи у відділеннях фізіотерапії, лікувальної фізкультури та водолікувальниці.

  • 1 неврологічне відділення – розраховане на 50 ліжок для дітей віком від 3-х місяців до 3-х років з ураженням ЦНС та опорно-рухового апарату.
  • 2-ге неврологічне відділення – розраховано на 60 ліжок для дітей з органічним ураженням ЦНС та опорно-рухового апарату у віці від 3-х до 14 років. У структуру відділення входять 20 ліжок для дітей з мононевропатіями черепно-мозкових нервів згідно наказу УОЗ Харківського виконкому від 10.12.1998 р. № 251 «Про посилення заходів щодо профілактики захворюваності поліомієлітом у Харкові».
  • 3-е неврологічне відділення – підліткове відділення на 40 ліжок для дітей віком з 14 до 18 років з ураженнями ЦНС та порушенням опорно-рухового апарату, яке організоване в 2003 р. на підставі наказу від 12.12.2002 р. № 465 МОЗ України «Про удосконалення медичної допомоги дітям підліткового віку» та наказу Управління охорони здоров’я Харківського виконкому від 14.04.2003 р. № 156 у функцію якого входить стаціонарне обстеження допризовників по направленню райвійськкоматів міста та первинної постановки юнаків на військовий облік.