Skip to main content

КЛІНІКО-ДІАГНОСТИЧНА ЛАБОРАТОРІЯ

Клініко-діагностична лабораторія – це сучасна медична лабораторія, яка забезпечує можливість повного лабораторного дослідження пацієнтів.

Клініко-діагностична лабораторія забезпечена сучасним обладнанням, яке дозволяє виконувати максимально широкий спектр досліджень: як поширених і часто затребуваних так і тестів, які є актуальними для лікарні неврологічного профілю.

Поряд з загальноклінічними, гематологічними, цитологічними та імунологічними дослідженнями виконуються дослідження білкового, пігментного, вуглеводного та ліпідного обмінів, виконується визначення активності ферментів, дослідження електролітного складу крові, системи згортання крові.

Результати лабораторних досліджень виконуються в плановому і ургентному порядку.

Щорічно лабораторія приймає участь у програмах міжлабораторних порівнянь результатів досліджень біохімічних і гематологічних показників, показників системи гемостазу. Результати досліджень не виходять за межі контрольних показників.

В відділеннi працюють квалiфiкованi спецiалiсти:


 

Трунова Лариса Вікторівна

завідувач лабораторії, лікар-лаборант 1 категорії.

 

 

 

 

 


Подоляк Зоя Миколаївна

фельдшер лаборант вищої категорії.

 

 

 

 

 


Десятнікова Людмила Михайлівна

фельдшер лаборант вищої категорії.


Перелік лабораторних досліджень, які виконуються в клініко-діагностичній лабораторії КНП «Міська дитяча лікарня №5» ХМР

Гематологічне дослідження
1. Визначення кількості гемоглобіну.
2. Визначення швидкості осідання еритроцитів.
3. Підрахунок кількості лейкоцитів.
4. Підрахунок кількості еритроцитів.
5. Підрахунок кількості тромбоцитів (у мазку).
6. Підрахунок кількості тромбоцитів (в камері).
7. Лейкограма.
8. Визначення згортання крові.

Загальноклінічні дослідження

1. Загальний аналіз сечі:
– Кількісне визначення глюкози в одноразовій порції сечі.
– Якісне визначення глюкози в одноразовій порції сечі.
– Кількісне визначення білка в одноразовій порції сечі.
– Якісне визначення білка в одноразовій порції сечі.
– Якісне визначення ацетону в одноразовій порції сечі.
– Якісна проба на білірубін.
– Мікроскопічне дослідження осадку сечі.
– Кількісне дослідження формених елементів сечі (по Нечипоренко).
2. Загальний аналіз калу:
– Дослідження калу на найпростіші.
– Дослідження калу на яйця глистів (в нативному препараті).
– Дослідження соскобу на яйця глистів.
3. Скринінг-тести на наявність спадкових захворювань у сечі:
– Проба Сулковича.

Біохімічні дослідження

1. Визначення глюкози крові.
2. Визначення лужної фосфатази крові.
3. Визначення тимолової проби крові.
4. Визначення білірубіну крові.
5. Визначення аланінамінотрансферази крові.
6. Визначення аспартатамінотрансферази крові.
7. Визначення С-реактивного білку.