Skip to main content

ІІ НЕВРОЛОГІЧНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ІІ неврологічне відділення є самостійним структурним підрозділом неврологічного стаціонару КНП «Міська дитяча лікарня № 5» та розраховане на 60 ліжок. Напрямком роботи є діагностика, лікування та реабілітація дітей віком від 3 до 15 років з патологією ЦНС, а саме:

  • наслідки ішемічно-гіпоксичного ураження ЦНС;
  • наслідки нейроінфекцій;
  • розлади вегетативної НС;
  • демієлінізуючі хвороби ЦНС;
  • полінейропатії та інші ураження периферичної НС;
  • ММД, затримки мовленнєвого розвитку, СДВГ у дітей раннього та дошкільного віку тощо.

Відділення надає цілодобову допомогу дітям за скеруванням дитячих поліклінік, служби невідкладної допомоги та інших стаціонарів міста Харкова. У відділенні впроваджується концепція соціальної педіатрії (комплексна медико-соціальна реабілітація дітей з обмеженням життєдіяльності) та сучасна модель реабілітації дітей: «Тандем-партнерство», «дитина-сім’я-фахівець», що забезпечує підвищення ефективності реабілітаційних заходів. Фахівцями відділення створені всі умови для діагностики і корекційних занять з дітьми, що мають когнітивні, мовленнєві, поведінкові порушення, які виникають внаслідок патологій ЦНС та дисфункції сенсорної інтеграції. Згідно Наказу МОЗ України № 383 «Про організацію проведення додаткових заходів при ускладненні епідемічної ситуації з поліомієліту» від 04.06.2014, у відділенні протягом багатьох років ведеться робота з профілактики поліомієліту, а також обстеження та лікування дітей з невропатіями лицьового нерва міста Харкова і
області.

Фахівці ІІ неврологічного відділення:


 

Тіхонова Марина Юріївна, завідуюча відділенням, головний позаштатний невролог міста Харкова при Департаменті охорони здоров’я, лікар-невролог дитячий вищої категорії. Робота за фахом понад 37 років. Є членом «Української протиепілептичної Ліги». Має друковані роботи в міжнародному науковому журналі «ScienceRise: Medical Science».

 

 

 


 

Савельєва Людмила Петрівна, лікар-невролог дитячий вищої категорії, лікар-рефлексотерапевт, фахівець з ботулотоксинотерапії. Робота за фахом понад 25 років. Є членом «Української протиепілептичної Ліги».

 

 

 


 

Христенко Наталія Іванівна, лікар-невролог дитячий вищої категорії. Робота за фахом понад 45 років. Має великий досвід з діагностики та лікування захворювань ЦНС у дітей.

 

 

 

 


 

Кобзарь Лілія Миколаївна, лікар-невролог дитячий другої категорії. Робота за фахом понад 10 років. Має досвід з діагностики та лікування дітей з поєднаною патологією нервової та опорно-рухової систем.

 

 

 

 


 

Комарова Юлія Валеріївна, корекційний педагог першої категорії. Досвід роботи понад 25 років. Спеціалізується в наданні корекційної допомоги дітям з затримкою психічного та мовленнєвого розвитку, СДУГ, неврозами та проблемами формування шкільних навичок (письма, читання, лічби). Надає консультативну допомогу батькам, що виховують дітей з ООП. Педагог постійно вдосконалює свій професійний досвід шляхом участі в семінарах: «АРТ-терапія», «Нейропсихологія дитячого віку»,«Нейропсихологія тривоги», «Нейрогімнастика», «СДУГ, нейрокорекція».

 


Романенко Світлана Вікторівна, логопед дефектолог першої категорії. Досвід роботи понад 9 років. Спеціалізується в наданні логопедичної допомоги дітям з ЗМР, ЗПМР, алаліями, загальним недорозвиненням мовлення, фонетико-фонематичними порушеннями мовлення та інш. Володіє технікою логопедичного масажу. Участь у семінарах: «Нейропсихологічна діагностика та корекція в дитячому віці», «Вплив ортодонтичних та лор-патологій на логопедичну корекцію», «Формування початкових мовленнєвих навичок у дітей з алаліями, затримкою мовленнєвого розвитку», «Диференційна діагностика важких мовленнєвих порушень у дітей раннього та дошкільного віку».


 

Кочнєва Ольга Іванівна, психолог. Робота за фахом понад 5 років. Спеціалізується на роботі з дітьми раннього та дошкільного віку, що мають порушення сенсорної інтеграції, затримки розвитку (психічного та мовленнєвого), порушення координації. Психолог проводить групові заняття з логоритміки. Участь у семінарах: «Сенсорна інтеграція», «Нейропсихологічна діагностика та корекція дітей раннього та дошкільного віку», «Мозочкова стимуляція».

 

 

 


Завідуючою та співробітниками відділення постійно покращуються умови для комфортного перебування маленьких пацієнтів у стаціонарі, а саме залучаються позабюджетні кошти для ремонту, придбання побутової техніки, меблів та обладнання для кабінетів психолога, логопеда та корекційного педагога. Медсестри та молодші медсестри відділення відзначаються великим професійним досвідом, а також чуйністю та повагою до пацієнтів та їх батьків. Всі співробітники відділення постійно вдосконалюють свій професійний рівень шляхом участі у медичних конференціях, семінарах та тренінгах. ІІ неврологічне відділення тісно співпрацює з іншими структурними підрозділами лікарні, іншими лікарнями міста задля всебічної професійної допомоги дітям.