Skip to main content

АМБУЛАТОРНО-КОНСУЛЬТАТИВНИЙ ЦЕНТР

Психіатрична служба лікарні представлена амбулаторно-консультативним центром в склад якого входить: психоневрологічне диспансерне відділення, яке обслуговує дітей та підлітків усіх районів міста, за винятком Київського та Шевченківського районів, і психіатричний денний стаціонар на 40 місць.

Вся медична психіатрична допомога дітям м. Харкова надається відповідно до Законів України “Про психіатричну допомогу”, «Про реабілітацію інвалідів в Україні» та наказу Міністерства охорони здоров’я України від 18.05.2013 р. № 400 «Про вдосконалення порядку надання психіатричної допомоги дітям».

Завданнями амбулаторно-консультативного центру є надання (вторинної) спеціалізованої медичної допомоги та медико-соціальної реабілітації дітям із розладами поведінки та/або психіки та дітям з інвалідністю зі стійкими порушеннями психіки, а також забезпечення госпіталізації, проведення комплексу спеціальних медичних заходів, спрямованих на якісне обстеження психічного стану дітей, діагностику психічних та поведінкових розладів, лікування, своєчасна діагностика та лікування ускладнень захворювань, нагляд, догляд, медико-соціальну реабілітацію дітей із розладами поведінки та/або психіки, надання медичної допомоги у порядку та умовах, встановлених чинним законодавством України для даної категорії пацієнтів.

При зверненні до амбулаторно-консультативного центру (психоневрологічне диспансерне відділення) батьки повинні мати ксерокопії документів, що підтверджують їх особу (паспорт) та ксерокопію свідоцтва про народження дитини. У відповідності до статей 11,12,13 Закону України «Про психіатричну допомогу» в редакції від 10.06.2018 р. : «Психіатричний огляд, амбулаторна психіатрична допомога та госпіталізація до психіатричного закладу особи, яка досягла 14 років, на її прохання або за її усвідомленою письмовою згодою; особі віком до 14 років (малолітній особі) – на прохання або за письмовою згодою її батьків чи іншого законного представника ».

Медичними працівниками відділення здійснюється ознайомлення дітей, яким надається психіатрична допомога, або їх законних представників з вимогами чинного законодавства про психіатричну допомогу, правилами внутрішнього розпорядку закладу.

Для надання якісної спеціалізованої допомоги дітям з особливими потребами працює мультидисциплінарна команда, до складу якої входять психологи, педагоги та логопеди. Завдяки кваліфікованим фахівцям проводяться додаткові обстеження та комплексні заходи, що сприяють успішній реабілітації хворих дітей. Кабінети оснащені всіма необхідними наборами методичних матеріалів, наочними посібниками та іграшками.

Логопедична робота включає в себе логопедичну корекцію, комплекс дихальних вправ, точковий масаж і гімнастику органів артикуляції і кистей рук, а так само роботу з розвитку зорово – моторних координацій, слухового і кінестетичного сприйняття. Методики, які використовуються в роботі логопеда: «АВА-терапія», «Нейробіологічна терапія», «Нейропсихологічна корекція», «Психокорекція і психотерапія в логопедії», «Методика роботи з дошкільнятами з дизартрією», «Формування початкових мовних навичок, мови у нерозмовляючих дітей: з аутизмом, сенсорної, моторною і сенсомоторною алалією, ЗРР», «Корекційна робота при дисграфії», «Універсальна дихальна гімнастика», «Методика розвитку мовлення дітей дошкільного віку».

Методики, що використовуються в роботі психолога: «АВА-терапія», «Альтернативна комунікація PECS», «Використання жестів як системи альтернативної комунікації», «Соціальний розвиток (соціальні історії)», «Нейробіологічна терапія» та «Нейропсихологічна корекція».

В роботі використовуються методи ігрової терапії, арт-терапії (малюнок, ліплення), казкотерапії, раціональної, сімейної терапії, нейролінгвістичного програмування. Крім патопсихологічної та корекційної роботи проводяться так само психопрофілактична робота, суть якої складається в формуванні умов для підвищення рівня соціально-психологічної адаптації пацієнтів, попередження невротичних порушень, поліпшення соціально-психологічного клімату в сім’ї.


Рудич Олександр Олександрович

Завідувач психоневрологічним диспансерним відділенням. Лікар-психіатр дитячий вищої кваліфікаційної категорії. Стаж роботи за фахом з 2005 року.

 

 

 

 


Шейнiна Тетяна Леонiдiвна

Лікар-психіатр дитячий вищої категорії, кандидат медичних наук, асистент кафедри психіатрії Харківської медичної академії післядипломної освіти, головний позаштатний спеціаліст з дитячої психіатрії Департаменту охорони здоров’я Харківської міської ради.

Стаж роботи в дитячій психіатрії більше 25 років.

Спеціаліст за фахом психіатрія, а також функціональна діагностика.

Член Міжнародної протиепілептичної Ліги та Української протиепілептичної Ліги.

В 2002 р. захистила дисертацію за темою: «Особливостi психiчних розладiв у дiтей, що перенесли критичнi стани iнфекцiйного генезу».

Автор монографії: «Психiчні розлади у дiтей, що перенесли критичнi стани iнфекцiйного генезу».

Співавтор методичних рекомендацій: «Використання відеомоніторингу електроенцефалографії у діагностиці та контролі лікування епілепсії» – Київ, 2013 р.

Співавтор 5 навчальних посібників, та 1 навчально-методичного посібника та наукових праць.

Сфера особливих інтересів: дитячий аутизм і порушення психіки при епілепсії.

З чим звертаються:

 • порушення загального розвитку, мови, дитячий аутизм
 • порушення адаптації в дитячих колективах і школі, проблеми з поведінкою
 • низька здатність до навчання
 • порушення настрою і емоцій
 • тики, заїкування, енурез, енкопрез
 • порушення сну
 • наслідки стресів
 • нав’язливі стани
 • напади, в тому числі і епілептичні

Проценко Світлана Іванівна

Лікар-психіатр дитячий вищої кваліфікаційної категорії. Стаж роботи за фахом з 1983 року.

 

 

 

 

 


Затоковенко Тетяна Павлівна

Завідуюча денним психіатричним стаціонаром. Лікар-психіатр дитячий. Стаж роботи за фахом з 1983 року.

 

 

 

 

 


Пожидаєва Марина Олександрівна

Лікар-психіатр дитячий. Стаж роботи за фахом з 2005 року.

 

 

 

 

 


Шкарбут Іван Юрійович

Лікар-психіатр дитячий першої кваліфікаційної категорії. Стаж роботи з 2008 року.

 

 

 

 

 


Пасенов Діоніс Олісмерович

Лікар-психіатр дитячий. Стаж роботи за фахом з 2011 року.

 

 

 

 

 


Юнусова АЛІНА АСІФОВНА

Логопед-дефектолог. Досвід роботи з 2012 р.

Спеціаліст з розвитку та корекції мовлення у дітей з розладами аутичного спектра:

 • Розвиток мовлення у нерозмовляючих дітей;
 • Дизартрія;
 • Дислалія;
 • Дислексія;
 • Дисграфія;
 • Загальне недорозвинення мовлення, системне недорозвинення мовлення, фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення.

Юрікова Юлія Сергіївна

Практичний психолог, гештальт-терапевт. Стаж роботи – 25 років.

 • Діагностика (рівень інтелектуального розвитку, особливостей особистості та емоційно-вольової сфери, диференційна діагностика нервово-психічних розладів)
 • Індивідуальна психокорекційна робота (страхи, тики, тривога, нав’язливості, проблеми поведінки, самоушкодження, депресивні стани).
 • Консультація з питань дитячо-батьківських відносин.

 

 


Бучаченко Інна Олексіївна

Корекційний педагог, досвід роботи з 2012 року

В роботі корекційного педагога використовуються наступні терапії: для дітей з розладом аутистичного спектру (РАС) – «Прикладний аналіз поведінки (АВА – терапія)» та «Альтернативна комунікація (Картки PECS)», для дітей з трисоміею по 21 хромосомі, з затримкою мовного розвитку та з розумовою відсталістю – «Монтессорі – педагогіка», для дітей з затримкою психомовного розвитку – «Методика раннього музичного розвитку Желєзнова».

Корекційно педагогічна допомога при:

 • розладах аутистичного спектру;
 • затримках психо-мовленевого розвитку

Напрямки роботи:

 1. «АВА»- терапія
 2. Діагностика та корекція розвитку дітей
 3. Підготовка до навчання в школі
 4. Консультування батьків

Ладика Валерія Валеріївна

Практичний психолог, Досвід роботи з 2010 р

 • психологічна діагностика дітей із затримкою психо-мовленевого розвитку, розладом спектру аутизму;
 • корекційна робота з дітьми з розладом аутистичного спектра з використанням прикладного аналізу поведінки (АВА терапії);
 • корекція небажаної поведінки;
 • введення альтернативної комунікації (жести, картки PECS);
 • досвід роботи з дітьми з ОВЗ.

 


Бабинець Вікторія Іванівна

Логопед-дефектолог, Досвід роботи з 2001р.

Логопед диспансеру проводить консультативну роботу, приймає участь у підборі дітей до спеціалізованих дитячих установ, проводить групову та індивідуальну логокорекцію хворим, що мають порушення мови.

Корекція мови у дітей і підлітків.

 • Затримка мовного розвитку;
 • Затримка психічного розвитку;
 • Дизартрія;
 • Дислалія;
 • Фонетико-фонематичне недорозвинення мовлення;
 • Дисграфія.

Камишан Лариса В’ячеславівна

Практичний психолог. Стаж роботи -18 років. Діагностика: рівень інтелектуального розвитку, особистих особливостей, вищих психічних функцій.

Психокорекційна робота: страхи, тики, порушення форм поведінки.